W dniu 22 marca podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Ociepa wręczył nadaną przez Radę Miasta Opola odznakę honorową „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Andrzejowi Straszewskiemu,

który od wielu lat w wyjątkowy sposób przyczynia się do pogłębiania stosunków polsko-węgierskich, ze szczególnym uwzględnieniem więzi łączących miasto Opole z miastem partnerskim Székesfehérvár. Czytamy na portalu www.opole.pl 
Naszemu polonijnemu Koledze, przewodniczącemu SNP w Székesfehérvár i prezesowi Klubu Polonia ( Oddział PSK im. J.Bema na Węgrzech) gratulujemy!

(b.)