biglogo archivum

8 maja w Szkole Podstawowej im. Széchenyiego w Budapeszcie ( Széchenyi István Iskola Budapest X ker. Újhegyi Sétány 1-3) odbył się wernisaż wystawy prac Zoltána Danka i Katalin Tóth.

Wystawę otworzył dyrektor szkoły Zoltán Sándor, a twórcy po jednej ze swoich prac zaoferowali na aukcję przeznaczoną na cele charytatywne. Szerzej o tym wydarzeniu piszemy na węgierskiej stronie naszego portalu.

(red. fot. A.Ijjas)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony