biglogo archivum

20 maja w Budapeszcie pierwszy raz po remoncie siedziby przy ul. Állomás 10, na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu plenarnym zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Obecnych było 11 radnych co było faktem prawomocności podejmowanych przez OSP decyzji. W obradach wzięła również udział rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, która min. zapoznała radnych z najważniejszymi czekającymi ją zadaniami, zaprosiła do udziału i propagowaniu zwłaszcza w środowisku młodzieży organizowanym 30 czerwca polsko-węgierskim spotkaniu młodzieży i uroczystości koronacji kopii ikony Matki Bożej Częstochowskiej w bazylice św. Stefana w Budapeszcie. Rzecznik wyraziła zaniepokojenie stanem technicznym polskiej wojskowej kwatery cmentarnej w Rákoskeresztúr oraz otoczeniem staranniejszą opieką przez polskie samorządy narodowościowe i organizacje polonijne innych polskich grobów na Węgrzech.Radni samorządu przyjęli sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych w ostatnim okresie m.in. dot. konferencji poświęconej 300-leciu Derenku, remontowi siedziby OSP oraz przebudowie i remontowi domu w Balatonboglár. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe OSP za rok ubiegły, wniesiono poprawki do budżetu na rok bieżący, podjęto decyzję o starach dot. organizacji przedszkola jako instytucji OSP.

Samorząd postanowił, że doroczne nagrody polonijne przyznane zostają następującym osobom: nagroda św. Władysława panu Jánosowi Latorcai wicemarszałkowi Zgromadzenia Narodowego Węgier, nagrody "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" przyznano: Ferencowi Zarownemu, Zele Józsefné i Alinie Papiewskiej-Csapó. Laureatem nagrody młodzieżowej został Mateusz Mészáros.
Nagrody te zostaną wręczone 17 czerwca w Budapeszcie podczas obchodów święta Polonii. Kolejne plenarne posiedzenie OSP planowane jest na wrzesień br.

(b.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony