biglogo archivum

29 maja w peszteńskim Vigadó odbyła się uroczystość wręczonia nagrody "Pro Cultura Minoritatum Hungariae". Wśród wyróżnionych znalazła się również redakcja "Głosu Polonii", pisma założonego w 1987 r. przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech, obecnie wychodzącego jako kwartalny dodatek do miesięcznika Polonia Węgierska.

Profil pisma jest historyczno-patriotyczny i ma charakter publicystyczno-informacyjnego magazynu polsko-węgierskiego. Dokumentowanie życia stowarzyszenia "Bema", życia osiadłej na Węgrzech Polonii, prezentowanie polskiej kultury i jej twórców, a nader wszystko opisywanie wszystkiego tego co składa się na "codzienne" wypełnianie polsko-węgierskich kontaktów i przyjaźni - tej najprawdziwszej tworzonej przez zwyczajnych ludzi jest przesłaniem osób tworzących pismo. Redakcja "Głosu Polonii" od szeregu lat wydaje również zeszyty historyczne - wydawnictwa zwarte tworzone przy współpracy z ludźmi nauki, a przede wszystkim historykami. To właśnie w redakcji "Głosu Polonii"

dzięki współpracy z polskim wydawnictwem "Fronda" powstało węgierskie wydanie "Węgierskiego łącznika". "Głos Polonii" to pismo znane nie tylko w środowisku węgierskiej Polonii, ale również w wielu innych krajach, a także w Polsce, gdzie min. w 2011 roku podczas Swiatowego Forum Mediów Polonijnych pismo zostało uznane za jedno z sześciu najwyżej ocenionych pism polonijnych na świecie i otrzymało nagrodę Stowarzyszenia Polskiej Prasy.
Pismo ( od ostatnich 10-ciu lat) tworzy 10-osobowa redakcja. "Głos Polonii"
w 2017 roku obchodzi swoje 30-te urodziny i bez wątpienia poprzez tworzenie i dokumentowanie kultury polskiej narodowości wnosi swój wkład w tworzenie kultury Węgier, a przyznanie redakcji zaszczytnej nagrody " Pro Cultura Minoritatum Hungariae" jest nadzwyczajnym ukoronowaniem dzieła najstarszego obecnie polskiego pisma narodowościowego na Węgrzech.

Podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród , której dokonali panowie Miklós Soltész - sekretarz stanu i Attila Fülöp podsekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich, odbył się koncert w wykonaniu artystów rusińskich, serbskich i rumuńskich . Ze strony polskiej w uroczystości uczestniczyła rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego dr Dorota Várnai, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, dyrektorzy instytucji polonijnych w osobach Moniki Molnár ( POKO) i Anny Lang (OSP), a także przyjaciele i sympatycy gazety. Redakcję reprezentowali Barbara Pál, Attila Szalai i Bożena Bogdańska-Szadai - redaktor naczelna "Głosu Polonii".

Prestiżowa nagroda przyznawana jest od 2005 roku początkowo przez Instytut Kultury Węgier, a obecnie przez Ministerstwo Zasobów Ludzkich za wybitne zasługi w dziedzinie zachowania i pielęgnacji języka ojczystego oraz tradycji kultur narodowościowych na Węgrzech.

(red. fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony