biglogo archivum

9 czerwca w Białce Tatrzańskiej z udziałem gości z Węgier w tym potomków dawnych drenczan odbywała się konferencja popularno – naukowa pt. „300 lat Derenku”, której organizatorami byli tamtejszy proboszcz parafii swiętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ks. Jan Byrski i wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk.

Konferencję rozpoczęła uroczysta msza święta, a w jej programie m.in. znalazły się występy zespołów „ Mali Białcanie” i „Polska Drenka” oraz wykłady przygotowane przez dr Tibora Rémiasa nt. „ W jaki sposób 300 lat temu przybyli na Węgry górale zachowali do dzisiaj swoją polskość”, a dr Janusz Kamocki mówił jaki wpływ miała religia na podtrzymywanie tradycji góralskich w grupach emigracyjnych. Również 9 czerwca odbyła się promocja książki „ Derenk – 300 lat historii”.

Konferencję w Białce Tatrzańskiej swą obecnością m.in. zaszczyciły panie Konsul Generalna Węgier w Krakowie dr hab. Adrienn Körmendy i rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, a także dwaj bardzo oddani drenczańskiej historii jej orędownicy, István Rémiás przewodniczący SNP w Sajószentpéter, radny Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech i Imre Mihalik kierownik Oddziału POKO w Szögliget.

10 lat mija jak derenkowcy jeżdżą do Białki, a polscy goście przyjeżdżają na odpust do Derenku, który tym razem odbędzie się 23 lipca. Spotykają się wtedy tutejsi z tamtejszymi – Rémiase z Remiaszami, Bubenki z Benbenkami, Mihaliki z Michalikami – historia ze współczesnością.
(red.fot.KB)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony