biglogo archivum

„Wyzwania współczesnego dynamicznie zmieniającego się świata powodują, iż rośnie rola i znaczenie działań podejmowanych przez poszczególne państwa w zakresie dyplomacji publicznej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP niezwykle ważną rolę w tych działaniach przypisuje Polonii i Polakom na świecie, od lat trwale zaangażowanym na rzecz sprawy polskiej i promocji Polski i polskości w swoich lokalnych środowiskach. Zyjąc i działając poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, pełnicie Państwo swego rodzaju funkcję Ambasadorów Polskości – Obrońców dobrego imienia Polski” - powiedział podczas spotkania z liderami węgierskiej Polonii wiceminister spraw zagranicznych RP Jan Dziedziczak , które w obecności ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka i konsula RP Marcina Sokołowskiego oraz dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Mateusza Stąsieka odbyło się 12 czerwca w Ambasadzie RP w Budapeszcie.

Minister Jan Dziedziczak w dniach od 12-14 czerwca przebywa z wizytą na Węgrzech w tym czasie spotka się z przedstawicielami tutejszego rządu i parlamentu, odwiedzi władze Székesfehérvár i Balatonboglár, spotka się z polskimi samorządowcami narodowościowymi m.in. w Ogólnokrajowym Samorządzie Polskim na Węgrzech, polonijne instytucje ( PIBiM oraz OSP), stowarzyszenia polonijne ( PSK im. J.Bema i SKP pw. św. Wojciecha), Dom Polski oraz Kościół Polski w Budapeszcie.
(red. fot. C B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony