biglogo archivum

12 czerwca w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie dr Csúcs Lászlóné Halina rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier odebrała z rąk wiceministra spraw zagranicznych RP Jana Dziedziczaka odznakę honorową „Bene Merito” polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, która – jak pokreślano w laudacji w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności i znaczenia polskiej mniejszości w społeczeństwie węgierskim, w tym także wśród elit politycznych Węgier.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w obecności ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka, przedstawicieli polskiej dyplomacji,dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Mateusza Stąsieka sekretarza stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier panów Miklósa Soltésza i Attili Fülöpa, Zoltána Csallóközi szefa gabinetu wicepremiera RW Zsolta Semjéna, przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Węgier, polskich samorządów narodowościowych, stowarzyszeń polonijnych, dyrektorów instytucji polonijnych, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, Rodziny i Przyjaciół Odznaczonej.

Halina Csúcs jest pierwszą na Węgrzech laureatką odznaczenia “Bene Merito” wywodzącą się z kręgów polonijnych.
(red. fot. C B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony