biglogo archivum

W imieniu Stowarzyszenia Kulturalnego Pożytku Publicznego Polonia Nova, pragnę podzielić się z Państwem efektem 2-letniej pracy, w którą zaangażowało się to stowarzyszenie. Są to 3 PODRĘCZNIKI zawierające przydatną wiedzę, wskazówki oraz dobre praktyki, mające pomóc angażować młodych ludzi w życie społeczności polonijnej. Publikacje te skierowane są dla organizacji i instytucji polonijnych, ich działaczy oraz osób chcących zaangażować się w animację życia polonijnego.

Pierwszy z podręczników - „Po pierwsze: diagnoza” - przedstawia metody umożliwiające przeprowadzenie diagnoz społeczności lokalnych z naciskiem na specyfikę pracy z młodymi ludźmi. Podręcznik ten nie odnosi się tylko do kwestii teoretycznych, ale również uwzględnia doświadczenie praktyków i wiedzę ekspertów.

Kolejny podręcznik - „Po drugie: strategia” - prezentuje metody budowania strategii rozwoju organizacji polonijnych. Publikacja ta ma służyć jako praktyczny poradnik przy tworzeniu strategii organizacji, ponieważ uwzględnia poszczególne etapy jej budowania. Proces budowania i rozumienia strategii został wsparty licznymi przykładami opracowanymi przez praktyków z organizacji polonijnych oraz ekspertów w tej dziedzinie.

Ostatni z podręczników - „Po trzecie: partycypacja i dobre pomysły” - odnosi się do tworzenia nowych metod do pracy z młodymi ludźmi. Publikacja ta jest o tyle ważna, że przedstawia partycypacyjny charakter realizacji projektu, polegający na aktywnym uczestnictwie młodych ludzi na każdym etapie. Ponadto w podręczniku można odnaleźć wiele inspirujących i kreatywnych podejść do pracy z młodzieżą, głównie z 

W załącznikach znajdą Państwo podręczniki w formacie PDF a na stronie Polonii Nova więcej informacji o tym projekcie.

Zachęcam do lektury i dzielenia się tymi materiałami ze wszystkimi osobami, dla których mogą one być pomocne.

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony