biglogo archivum

1 września w Ministerstwie Zasobów Ludzkich w Budapeszcie odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjno - informacyjne dot. powoływanej właśnie na Węgrzech Fundacji rządowej im. Wacława Felczaka. Podobna fundacja powstanie niebawem w Polsce.

Do udziału w spotkaniu obok przedstawicieli MZL, polskiej i węgierskiej dyplomacji, Polonofilów i osób zajmujących się zawodowo sprawami polsko-węgierskimi, zaproszeni zostali nieliczni przedstawiciele tut. Polonii. Jak poinformowano niebawem zostanie opracowana szczegółowa koncepcja programowa fundacji i powołane jej władze. Przewiduje się, że w 2018 r. fundacja otrzyma z budżetu Węgier kwotę równoznaczną wartości 1 mln EUR.

(red.)   

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony