biglogo archivum

 

17 września na Csepelu ( XXI dzielnica Budapesztu) odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystości rozpoczęły się przy dzwonnicy i miejscu pamnięci ks. Jerzego Popiełuszki w CSiR przy ul. Hollandi, gdzie odsłonięty został pomnik z napisem: " Ks.Popiełuszko - Módl się za nami. Węgrzy".  Biorący w uroczystości udział Szilárd Németh poseł Zgromadzenia Narodowego Węgier nawiązując do słów ks. Jerzego "nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj", stwierdził, że to przesłanie wciąż jest aktualne. - To jest dewiza, która powinna przyświecać wszystkim. i dodał: "Tym nowo odsłanianym dziś pomnikiem chcemy wyrazić - nie tylko w imieniu mieszkańcow Csepela, ale również w imieniu całego narodu węgierskiego -  podziękowanie za wzór życia ziemskiego, za męczeństwo i za każdą stację kalwarii Ojca Jerzego".

Tablicę poświęcił biskup ordynariusz Diecezji w Székesfehérvár ks. András Spányi.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Csepela z jego burmistrzem Lénárdem Borbélyem,  ze strony polskiej obecni byli: prof. Jerzy Snopek ambasador RP na Węgrzech,  dr Csúcs Lászlóné Halina rzecznik narodowości polskiej w ZN RW,  dr Rónayné Słaba Ewa przewodnicząca OSP na Węgrzech i Korinna Wesolowski prezes PSK im. J.Bema na Węgrzech. 

Po uroczystości odsłonięcia tablicy w CSiR złożono kwiaty przy tablicy znajdującej się na ulicy Popiełuszki ( XXI dzielnica).  

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się we wsi Okopy 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jako ksiądz pracował m.in. z młodzieżą i zatrudnionymi w służbie zdrowia. Był też duszpasterzem krajowym ludzi pracy. Po powstaniu Solidarności stał się duchowym przywódcą opozycji. W kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu regularnie odprawiał msze św. za ojczyznę. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. 18 października 1984 r. został uprowadzony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Był torturowany i zamordowany. Jego ciało wydobyto z zalewu we Włocławku.W 2010 r. ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym.

(b. fot. KB)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony