biglogo archivum

9 grudnia w Budapeszcie na posiedzeniu plenernym zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Obecnych było 15 radnych, którzy m.in. wysłuchali sprawozdania przewodniczącej z pracy samorządu, w głosowaniu tajnym postanowili, że na listę kandydatów w wyborach w 2018r.  na funkcję rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier wejdą: na poz. 1 - dr Rónayné Słaba Ewa, na poz. nr 2 - dr Konrad Sutarski, na poz. nr 3 - András Buskó, na poz. nr 4 - Maria Zemlényi, na poz. nr 5 - János Kollár.Ponadto członkowie samorządu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie dot. stanu finansowego OSP, a także koncepcję budżetu samorządu na rok 2018r., plany pracy instytucji i komisji OSP, Kodeks Etyczny Urzędu OSP, a także wnieśli zmiany do Statutu samorządu. Funkcję redaktora naczelnego miesięcznika "Polonia Węgierska" powierzono Katarzynie Desbordes-Korcsev.

(red.)      

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony