biglogo archivum

9 grudnia w Ambasadzie RP w Budapeszcie odbyło się spotkanie opłatkowe wydane przez  Jerzego Snopka ambasadora RP na Węgrzech i Marcina Sokołowskiego konsula RP na Węgrzech wraz z małżonkami, a zaproszeni zostali nań przedstawiciele tut. Polonii, kleru, pracujący na Węgrzech Polacy, dzieci i młodzież.

W imieniu gospodarzy życzenia złożył ambasador Jerzy Snopek, słowa ewangelii świętej odczytał i opłatki pobłogosławił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, a z okolicznościowym programem jasełkowym wystąpili uczniowie Polskiego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie. Gościem nadzwyczajnym spotkania była pani Joanna Fabisiak, poseł na Sejm PR, która uroczyście ogłosiła inaugirację kolejnej edycji Konkursu „Być Polakiem”.

(b. fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony