biglogo archivum

W sobotę  27 stycznia 2018 roku w budańskim hotelu "Novotel" odbył się doroczny "BAL POLSKI", organizowany po raz siódmy przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. 

Patronat honorowy nad balem objął już tradycyjnie Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Węgrzech  prof. Jerzy Snopek. Gospodyni balu dr Rónayné Słaba Ewa – przewodnicząca OSP powitała gości, a wśród nich pomysłodawczynię i inicjatorkę obecnej formuły Polskich Balów w Budapeszcie dr Csúcs Lászlóné Halinę, obecną rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier i proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Obecni byli polscy samorządowcy narodowościowi, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji OSP, nauczyciele szkoły polskiej,  przyjaciele spraw polskich i Polaków, a wśród nich węgierscy absolwenci polskiego WAT-u, ludzie biznesu, Polacy pracujący nad Dunajem, a przede wszystkim Polonia z wielu zakątków Węgier. W sumie około 200 osób.

Bal rozpoczęto wspólnym polonezem, a na scenie pojawili się doskonale znani w Budapeszcie, członkowie polskiego zespołu "Kwarta Czystey" z Brzozowa. Wybrano króla i królową balu – tym razem zostali nimi Wygocki Richardné oraz Ferenc Molnár, wyłoniono najmłodszych i nastarszych uczestników wieczoru. 

Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa z której dochód przeznaczono dla Kościoła Polskiego w Budapeszcie  na zakup złotego, zdobionego srebrnym polskim orłem kielicha mszalnego, który po raz pierwszy użyty zostanie 11 listopada 2018r. w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a następnie podczas uroczystych mszy świętych  sprawowanych z okazji  świąt państwowych i kościelnych. 

Organizacja tegorocznego Balu Polskiego wspierana była przez Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier.

(red. fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony