biglogo archivum

10 lutego 2018r. na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się w Budapeszcie Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Radni ( 15 osób) na wniosek Stołecznego Urzędu Rządowego RW unieważnili decyzję podjętą przez OSP w dniu 9 grudnia 2017r. dot. listy kandydatów na rzecznika narodowości polskiej i w wyborach tajnych ustanowili nową listę kandydatów, na którą wytypowano: dr Rónayné Słabą Ewę ( poz. nr 1), Korinnę Wesolowski ( poz. nr 2), dr Konrada Sutarskiego ( poz. nr 3), Andrása Buskó ( poz. nr 4), Zemplényi Marię Jolantę ( poz. nr 5) i Jánosa Sándora Kollára ( poz. nr 6). Posiedzenie w części dot. wyboru kandydatów na listę i w czasie głosowania odbywało się przy drzwiach zamkniętych.

(b.)    

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony