biglogo archivum

28 marca w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie ministerowi Zasobów Ludzkich Węgier Zoltánowi Balogowi pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP wręczyła wysokie polskie odznaczenie - Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, które węgierskiemu ministrowi przyznano za wybitne starania w dziedzinie piastowania polsko-węgierskiej przyjaźni i kontaktów.

Szczególnie podkreślono wkład Z.Baloga w niedawno zakończony w Polsce Rok Kultury Węgierskiej oraz starania dotyczące powołania na Węgrzech Fundacji im. W. Felczaka.  

Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 marca br. przebywała z wizytą na Węgrzech, gdzie brała udział w spotkaniu Ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz w konferencji „Silne rodziny dla silnej Europy!” , a jak oceniają obie strony Polska i Węgry bardzo dobrze współpracują ze sobą w zakresie polityki prorodzinnej. 

(red. fot. B. Pál)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony