biglogo archivum

Dnia 5 maja 2018 r. tradycyjnie jak co roku obchodziliśmy w Békéscsabie Swięto Konstytucji 3 Maja, Swięto Flagi i Dzień Polaków mieszkających za granicą - w Domu Kultury na osiedlu Lencsési.

Przybyłych powitała Małgorzata Leszkó, przewodnicząca tutejszego samorządu polskiego, a okolicznościowe przemówienie wygłosił Máté László, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. W przemówieniu przypomniał historię powstania oraz idee wszystkich trzech świąt, a na zakończenie życzył Polakom mieszkającym w Békéscsabie, aby w zdrowiu i szczęściu spełniali swe powszednie obowiązki, pamiętając o tym, że są ambasadorami Polski na Węgrzech.

W części artystycznej,  jako pierwszy wystąpił chór chłopięcy ze szkoły zawodowej im. Trefort Ágoston w Békéscsabie, który tym pięknym majowym koncertem zakończył swą działalność artystyczną z dyrygentką Tóth Olga, odchodzącą na emeryturę.

Mitrovits Miklós - historyk, polonista i pracownik naukowy Akademii Nauk w Budapeszcie na podstawie napisanej przez siebie i historyka Kovácsa Istvána książki " Węgierskie pamiątki w Polsce" bardzo interesująco opowiedział o tablicach, nazwach ulic, pomnikach i węgierskich grobach znajdujących się na terenie całego kraju. Wspominając o więcej niż tysiąc lat istniejącej i wciąż żywej przyjaźni między obu narodami, zachęcał do odwiedzenia Polski i osobistego poznania węgierskich pamiątek.

W dalszej części chór im. Chopina, z solistką Juhász Adrienn i pod dyrekcją Szak Kocsis Pétera, zabawił publiczność polskimi ludowymi piosenkami i przyśpiewkami.

Na zakończenie Balázs István, pracownik naukowy Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie - otworzył wystawę fotograficzną " UNESCO - polski skarby". Dwujęzyczna wystawa prezentuje 19 polskich pamiątek kultury dziedzictwa narodowego, pamiątek architektonicznych, jak i pamiątek przyrody. Referent przedstawił ciekawostki i nowości w tym temacie, których nie można znaleźć w Internecie.

 (inf. tekst M.Leszkó)  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony