biglogo archivum

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Loránda Eötvösa oraz Fundacja Badań nad Europą Środkową i Wschodnią im. św. Wojciecha były organizatorami  międzynarodowej konferencji naukowej  nt. "Józef Bem w historii, kulturze i literaturze krajów Europy Środkowej" zorganizowanej z okazji 60. rocznicy powstania PSK im. Józefa Bema.

Program konferencji był bardzo bogaty, a wykłady m.in. wygłosili: prof.Jerzy Snopek ( ambasador RP na Węgrzech), Baros Gábor, Lukács István, Szalai Attila, Wojciech Kaliszewski,  Janiec-Nyitrai Agnieszka, Petneki Áron, Szalai Attila, Mitrovits Miklós, Andrzej Kowalak, Tomáš Móri, Mészáros Andor. Moderatorami byli:  Ráduly Zsuzsanna, Nyitrai Zoltán i Attila Szalai.

Gości konferencji powitała prezes PSK im. J.Bema Korinna Wesolowski, a uczestniczyli w niej goście z Polski, Węgier, Słowacji i Czech oraz studenci ELTE. List specjalny do uczestników obrad przesłała ambasador Węgier w Polsce Orsolya Kovács.  Konferencja odbyła się 17 maja  na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie, a wsparcia finansowego w jej organizacji "Bemowi" udzieliło Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier.

(red. fot. WK) 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony