biglogo archivum

13 października 2018r.  w Budapeszcie Miklós Soltész sekretarz stanu ds. wyznań i narodowości w Urzędzie Rady Ministrów RW wręczył nagrody Pro Cultura Minoritatum Hungariae.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się nasza polonijna koleżanka Małgorzata Leszkó, która od szeregu lat pracuje na rzecz szerzenia i popularyzacji polskiej kultury w Békéscsaba ze szczególnym podkreśleniem starań na rzecz rozwoju oświaty polonijnej, utworzenia Chóru im. F. Chopina oraz działań związanych z  zacieśnianiem polsko-węgierskiej współpracy partnerskiej.  Obok naszej rodaczki tą  prestiżową  nagrodą uhonorowano 12 osób wywodzących się z narodowości greckiej, niemieckiej, romskiej, serbskiej, słowackiej, słoweńskiej, rumuńskiej, rusińskiej, bułgarskiej i chorwackiej.

(b.) 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony