biglogo archivum

Ziemia węgierska kryje prochy wielu tysięcy Polaków. Polskie groby rozsiane są po całym kraju i niemal na każdym tutejszym cmentarzu znajdują się płyty nagrobne z polskimi nazwiskami.

W Tata na cmentarzu przy ul. Almási 10 mogił kryje prochy naszych Rodaków. Spoczywają tam tak wybitne postaci  Polonii jak  Anna Horváthowa, w latach 30-tych minionego stulecia inicjatorka życia oświatowego m.in. na Köbánya i Tatabánya ( zdjęcie grobowca obok), Wiktor Bartosovski żołnierz polski widoczny na bardzo znanym w Polsce i na Węgrzech zdjęciu symbolizującym otwarcie granicy polsko-wêgierskiej. Bartosovski przed wojną wyjechał z Węgier do Polski ( z pochodzenia był Polakiem) na studia  i wstąpił do polskiego wojska. Kiedy wybuchła  II wojna światowa  musiał, tak jak inni żołnierze, uciekać na Węgry. Znalazł się w obozie dla uchodźców w Rahó. Los tak zrządził, że po wojnie wraz z rodziną do końca swoich dni mieszkał w Tata. Na cmentarzu tym już od blisko 2 lat spoczywają doskonale nam znani Polacy, muzyk i działacz polonijny przez lata żyjący wraz z rodziną w Tata Stanisław Broś oraz Władysław Góralczyk – Polak z Tatabánya. Pamiętał o nich Samorząd Polski i miejscowy Oddział PSK im. J.Bema na Węgrzech. 1 listopada na polskich mogiłach w Tata zapalono znicze i złożono kwiaty.

(b.)   

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony