biglogo archivum

22 stycznia 2019r.  w Ambasadzie RP w Budapeszcie  zostały wręczone obywatelom Węgier polskie odznaczenia państwowe. Pani Marianne Dobos i pan István Lagzi otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi RP.

Marianne Dobos – węgierska pisarka, która od lat zajmuje się zbieraniem relacji Żydów ocalonych z Holokaustu oraz ratujących ich osób. Jest autorką ponad dwudziestu książek poświęconych tej tematyce. Marianne Dobos w swojej twórczości poświęciła także wiele miejsca roli polskiego kościoła katolickiego w ratowaniu Żydów, a także postaciom polskich świętych.  István Lagzi - absolwent wydziału historii i geografii Uniwersytetu w Debreczynie oraz politologii na Uniwersytecie w Budapeszcie (ELTE), emerytowany pracownik naukowy, b. wicedyrektor i dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, b. radca ambasady Węgier w Warszawie to osoba niezwykle zasłużona dla kształtowania relacji polsko-węgierskich i niestrudzony propagator wiedzy o polskiej historii na Węgrzech. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania były losy polskich uchodźców na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej.

(red. fot. Ambasada RP w Budapeszcie)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony