biglogo archivum

14 marca 2019 roku Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech zaprosiło na tym razem już 225 urodziny Generała, które tradycyjnie odbywały się przy jego pomniku w Budapeszcie w przeddzień święta narodowego Węgier upamiętniającego Powstanie Węgierskie 1848-1849 roku, a którego naczelnym wodzem 171 lat temu był patron tego najstarszego na Węgrzech polonijnego stowarzyszenia Józef Bem.

W czwartkowe przedpołudnie uroczystość swą obecnością zaszczyciła Małgorzatę
Radwan-Vass kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Polskiej na
Węgrzech, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, a także w asyście
Attaché Obrony, Wojskowości i Lotnictwa Ambasady RP w Budapeszcie płk
Tomasza Trzcińskiego i Oficera Łącznikowego Policji podinspektora Bogusława
Kołdysa, dyrektor i wicedyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanny
Urbańskiej i Dominiki Teske, złożyła wieniec przy pomniku Józefa Bema.
Obecni byli przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych z
wiceprzewodniczącą OSP Małgorzatą Soboltyński i przewodniczącą SSP dr Dorotą
Várnai na czele. Rzeczniczkę narodowości polskiej w ZN Węgier reprezentował
jej asystent Szabolcs Sutarski. Przybyła delegacja Stowarzyszenia Katolików
Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha oraz m.in. członkowie Stowarzyszenia
Węgierskich Absolwentów Polskiego WAT-u, a także reprezentacje uczniów i
nauczycieli Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie i asysta
składająca się z członków Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Legionu Wysockiego na Węgrzech oraz osoby prywatne.

W imieniu gospodarzy uroczystość prowadził wiceprezes stowarzyszenia im.
J.Bema Jakub Nagy, który między innymi powiedział:
"Bardzo się cieszymy, że tak licznie zgromadziliśmy się dzisiaj przy
pomniku, aby oddać hołd pamięci Ojczulka Bema. A szczególnie cieszy nas to,
że przybyli tu nie tylko Polacy - ci, żyjący na Węgrzech także Węgrzy -
przyjaciele narodu polskiego. Wszyscy tu zgromadzeni dajemy świadectwo
trwałych więzów, których podstawą są wydarzenia z historii - dawne związki
dynastyczne, udział Jana III Sobieskiego w walkach z Turkami, okres Wiosny
Ludów, pomoc Węgrów udzielona Polakom w czasie wojny polsko-bolszewickiej i
II wojny światowej, rok 1956 (...).
Myślę, że naszym zadaniem i obowiązkiem jest opiekować się wielowiekowym
Braterstwem, by przetrwało i dalej umocniało się. Aby nasze dzieci i
następne pokolenia świętowały urodziny Bema przy tym pomniku tak jak my to
robimy już od ponad sześćdziesięciu lat. Niech żyje przyjaźń
polsko-węgierska!"

Dzień 15 marca jest świętem narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się
liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym
Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność, a budański pomnik Józefa Bema
to prawdziwy symbol przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami.
(b.)

 

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony