biglogo archivum

 

3 maja 2019 roku tatańska Polonia świętowała  uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, święto Konstytucji 3 Maja, Polonii i Polaków za Granicą oraz święto Flagi.

Historyczne podwaliny stanowiące podłoże działalności polonijnej w tym regionie niezaprzeczalnie stanowiła nauka języka polskiego prowadzona  już po II wojnie przez osiadłą w Tata dr Horváth Ákosné Annę ( Anna Horváthowa).

Dr Horváth Ákosné Anna jako jedna z pierwszych wstąpiła do PSK im. J.Bema o czym zaświadcza zachowana do dnia dzisiejszego w zbiorach rodzinnych legitymacja członkowska o numerze 20. Po 1958 roku już w bemowskich barwach prowadziła szkółki nauki języka w Tatabánya, Tata i Komárom. W 1987 roku inicjatorką założenia terenowego oddziału "Bema" w Tatabánya była jej wychowanka ( siostrzenica) Maria Broś ( Broś Stanisław Wojciechné) która do 1997 roku wraz z mężem Stanisławem Brosiem, związana była z Tatabanya. W roku 2003 w Tata małżeństwo Maria i Stanisław Brosiowie wznowili pracę oddziału terenowego PSK im. J.Bema. Organizowali uroczystości patriotyczne, konferencje, wykłady dot. polsko-węgierskiej historii, wystawy, koncerty, tradycyjne spotkania świąteczne. Wraz z tamtejszym SNP zainicjowali powstanie tablic pamiątkowych umieszczonych w Kościele św. Krzyża poświęconych: Janowi Pawłowi II (2011) i  tablicy katyńskiej z napisem:

"Katyń 1940 - 2010. Golgota Wschodu" ( 2010). Stanisław Broś zmarł w 2017 r.

Obecnie prezesem Tatańskiego Oddziału PSK im. J.Bema jest  Maria Broś, która od dwóch lat pełni ponownie funkcję przewodniczącej  odbudowującego się miejscowego samorządu polskiego.

( b. fot. GB)

  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony