biglogo archivum

4 maja 2019 r. w Domu Kultury w Békéscsabie uczciliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie konstytucja oparta na demokratycznych zasadach.

Wprowadzała zasadę zwierzchności narodu, podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wprowadziła zasadę dziedziczności tronu, zlikwidowała „liberum veto” i wolną elekcję, mieszczanom nadawała nietykalność osobistą i prawo nabywania dóbr ziemskich. Mimo, że konsytucja obowiązywała tylko przez 15 miesięcy, to jednak przez wszystkie późniejsze lata niewoli, 3 Maja pozostał dla Polaków narodową świętością, wspomnieniem czasów, kiedy Polska potrafiła zadziwić świat mądrością, i śmiałością w podejmowaniu prób tworzenia nowoczesnego, dobrze zorganizowanego państwa. Do dzisiaj jest symbolem miłości do Ojczyzny i symbolem narodowej jedności. 

Licznie przybyłych na uroczystość powitała przewodnicząca samorządu polskiego w Békéscsabie, a krótki zarys historyczny Konstytucji przedstawił Máté Laszló, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, który wspomniał, że 2 maja obchodzimy też Dzień Flagi oraz Swięto Polaków mieszkających poza granicami kraju. 

Następnie odbył się wernisaż wystawy: „Swięty Władysław – historie, miejsca, legendy”, wypożyczonej z Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie. O świętym Władysławie, patronie Polaków mieszkających na Węgrzech, urodzonego na ziemiach polskich, opowiadał Virágh József – z-ca dyrektora PIBiM. Dowiedzieliśmy się, że matką tego kanonizowanego w 1192 r. króla – rycerza  była Polka: księżniczka Rycheza z rodu Piastów. Na 18-stu dwujęzycznych tablicach można zobaczyć miejsca związane z postacią króla Węgier.

Uroczystość uświetniał występ Chóru Chłopięcego z Premierowej Szkoły Artystycznej w Békéscsabie oraz Polsko-Węgierski Chór Chopina. Obecny był również dyrektor Polskiego Instytutu Badawczego pan Piotr Piętka.

(inf., fot.Malgorzata Leszkó)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony