biglogo archivum

24 stycznia w Tata w tamtejszym kościele ojców kapucynów pw. św. Emeryka odbyła się msza żałobna pożegnalna za duszę naszego Rodaka, Kolegi i Przyjaciela Stanisława Brosia, który 14 stycznia odszedł od nas po ciężkiej chorobie w 75 roku swego życia.

Z kościoła Jego prochy zostały odprowadzone na cmentarz przy ul. Almási, gdzie spoczął w rodzinnym grobowcu. W ostatniej drodze życia śp. Stanisławowi Brosiowi towarzyszyła Rodzina, przyjaciele, węgierscy znajomi, a także przedstawiciele Polonii z Tata, Győr, Székesfehérváru, Tatabánya, Budapesztu, samorządowcy narodowościowi z przewodniczącą OSP dr Rónayné Słabą Ewą, delegacje stowarzyszeń polonijnych im. J.Bema i J.Sobieskiego oraz SKP pw. św. Wojciecha. Obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Halina, konsul RP w Budapeszcie Marcin Sokołowski, burmistrz miasta Tata József Michl wraz z delegacją partnerskiego polskiego Pińczowa z jego burmistrzem Włodzimierzem Badurakiem na czele.

Stanisław Broś urodził się w Krakowie, od ponad 40 lat mieszkał na Węgrzech w Tata, gdzie osiedlił się po założeniu rodziny. Był oddanym sprawom polskim i polonijnym, wraz z żoną ( naszą polonijną Koleżanką Marią Broś) uczestniczył w życiu stowarzyszeń polonijnych i polskich samorządów, popularyzował wśród Węgrów polską muzykę - uczył gry na akordeonie, prowadził liczne chóry . Był artystą muzykiem. Człowiekiem prawym i dobrym, bardzo przyjaznym ludziom, zawsze uśmiechniętym i pomocnym. Zycie przyjmował z pokorą i wrodzoną mu skromnością. I takiego właśnie Stasia zapamiętamy na zawsze. 


(BBSz.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

Początek strony