biglogo archivum

17 lutego w Győr odbyła się uroczysta inauguracja Roku św. Władysława na Węgrzech.

Uroczystości rozpoczęła msza święta celebrowana w miejscowej bazylice p.w. Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem biskupa Andrása Veresa w licznej asyście księży węgierskich oraz proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Celebrę w kościele ubogacił koncert ku czci św. Władysława. Następnie w salach ratusza miejskiego odbyło się spotkanie podczas którego sekretarz stanu ds. polityki narodowej RW Árpád Potápi dokonał oficjalnego otwarcia Roku św. Władysława i odsłonięto wystawę fotografii Zoltána Mósera. Gospodarzem tej części obchodów był burmistrz miasta Zsolt Borkai . W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rządu węgierskiego, władz kościelnych i samorządowych, goście z Polski, Polonia, a wśród nich obecny był też konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech dr Rónayné Słaba Ewa, Monika Molnár prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i przewodniczący Samorządu Polskiego w Győr János Kollár.
Organizatorem uroczystości był Urząd Rady Minsitrów RW, Stowarzyszenie Pro Patria, miejscowa Diecezja i Urząd Miasta Győr.
(red. np. inf. A.Ijjas,fot. K.Barsi)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

Początek strony