biglogo archivum

4 marca 2017 roku w Budapeszcie odbyło się Walne Zebranie PSK im J.Bema na Węgrzech.

Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. Funkcję prezesa stowarzyszenia na najbliższe cztery lata WZ powierzyło Korinnie Wesołowski. Ponadto wybrano nowy skład Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Organu Przedstawicielskiego. Przyjęto również zmiany do statutu stowarzyszenia.
(red.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

Początek strony