biglogo archivum

W dniu 4 marca 2017 r w Warszawie nowym prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ( do końca bieżącej kadencji) wybrano Dariusza Piotra Bonisławskiego, wieloletniego prezesa Oddziału Warmińsko - Mazurskiego Wspólnoty Polskiej.

W latach 2002 - 2010 członka Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP, a od 2010 roku wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Jest pomysłodawcą oraz współtwórcą ważnych przedsięwzięć służących edukacji: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy Domu Polonii w Ostródzie. Dariusz Bonisławski to twórca, koordynator oraz ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prowadzącego na zlecenie MEN program szkoleniowy dla ok. 1500 nauczycieli polonijnych z całego świata.

(red.fot. wspolnotapolska.org.pl)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

Początek strony