Polskie Stowarzyszenie im. J. Bema na Węgrzech zaprasza 1 września na cmentarz Farkasrét, gdzie o godz. 11-tej odbędzie się uroczyste upamiętnienie 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz oddanie hołdu zasłużonym dla narodu polskiego

seniorowi dr Józsefowi Antall, rtm. Zoltanowi Baló i gen. Lorándowi Utassy, którzy mieli znaczący wpływ w udzielaniu pomocy polskim uchodźcom.

W imieniu zarządu:

Janusz Kowalczyk

sekretarz Stowarzyszenia

Fot. BB.Szadai