9 września biało-czerwona grupa polonijna z wielu krajów Europy, przebywająca w Budapeszcie na 52. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym gościła w naszym budapeszteńskim Kościele i Domu Polskim.

To niecodzienne popołudnie z udziałem między innymi ks. abp. Stanisława Gądeckiego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który w swoim wystąpieniu skierowanym do Polonii zwrócił szczególną uwagę na możliwość modlitwy w języku ojczystym,  ks. bp. Wiesława Lechowicza, delegata KEP d/s Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. Leszka Kryży SChr. dyrektora Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, polskich księży i sióstr zakonnych posługujących w różnych krajach Europy, przedstawicieli miejscowej Polonii, wypełniła adoracja w Kościele Polskim, , spotkanie integracyjne w Domu Polskim. Tradycyjnym polskim obyczajem chlebem i solą przybyłych gości powitały panie Monika Molnárné Sagun i Katarzyna Takácsné Kalińska.

Goście podziękowali za przyjęcie, a szczególne wyrazy wdzięczności skierowano do rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słabej Ewy za finansowe wsparcie przyjazdu polonijnych grup z krajów europejskich do Budapesztu.  

Gospodarzami polonijnego spotkania byli: ksiądz proboszcz Krzysztof Grzelak SChr. i Siostry Misjonarki z naszej Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech wspólnie ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha.

 

Inf. wł. fot. B.Pál