SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE w Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

ZAPROSZENIE