18 września 2021 roku w imieniu osiadłej na Węgrzech Polonii przewodnicząca Samorządu Polskiego XXI dzielnicy Budapesztu dr Csúcs Lászlóné Halina złożyła wieniec pod tablicą poświęconą działającemu podczas II wojny światowej w Budapeszcie Komitetowi Obywatelskiemu  ds. Opieki nad Polskimi Uchodźcami.

Tablica ta znajdująca się na frontonie domu w którym mieściła się siedziba tego Komitetu ( V dzielnica ulica Garibaldi 5)  ufundowana została w 2004 roku przez Ambasadę RP na Węgrzech, a jej autorem jest znany węgierski artysta rzeźbiarz David Tóth.

18 września 1939 roku Polacy przekraczali granice z Węgrami. Wielu z nich pierwszy raz w życiu opuszczało swój kraj. Zostali rozlokowani w 141 obozach uchodźców wojskowych i 114 obozach dla ludności cywilnej rozsianych po całych Węgrzech. Bardzo poważną rolę w ich życiu pełnił wówczas Komitet Obywatelski  ds. Opieki nad Polskimi Uchodźcami. Na tablicy znajdującej się przy ulicy Garibaldi w językach węgierskim i polskim wyryto między innymi słowa: „ W latach 1939-1944 dzięki pomocy i odwadze licznych Węgrów Komitet niósł pomoc i ratował życie tysiącom uchodźców cywilnych i wojskowych, w tym wielu polskich Zydów. Pracami Komitetu kierował Henryk Sławik ( 1894-1944) zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym w Mathausen”.  

Inf. wł. BBSz. fot.DB.