Z wielkim smutkiem przyjęto w naszym mieście wiadomość o śmierci Janusza Wójcika – Honorowego Obywatela Székesfehérváru, osoby niezwykle zasłużonej w wieloletnich działaniach na rzecz rozwoju partnerskich kontaktów Opolszczyzny z komitatem Fejér,  a także miast Opola i Székesfehérváru.

Był aktywnym poetą, animatorem kultury i doskonałym propagatorem przyjaźni polsko - węgierskiej. Wspaniałym mówcą, łatwo nawiązującym kontakt z otoczeniem lub słuchaczami, w tym także z młodzieżą.  Pracował w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Pełnił wiele ważnych stanowisk w życiu publicznym i społecznym w różnych instytucjach , obecnie był również przewodniczącym Rady Miasta w Brzegu. 

 W dniu i godzinie uroczystości pogrzebowej w Brzegu, przed Krzyżem Katyńskim w Székesfehérvár zebrała się grupa przyjaciół, aby wspomieć Janusza Wójcika, jego dokonania i duchowo przyłączyć się do brzeskiej uroczystości.  Obok inicjatora uroczystości, prezesa Zoltána Boboryego i członków Towarzystwa Literackiego im. Mihálya  Vörösmartyego nie zabrakło oczywiście przedstawicieli miejscowej Polonii. Zabrzmiał odpowiedni akcent muzyczny, wyrecytowano specjalnie na tę smutną okoliczność napisane przez prezesa i Gézę Csébyego piękne wiersze.  

W uroczystości wspomnieniowej udział wzięli także : Jerzy Snopek – ambasador RP na Węgrzech wraz z Małżonką, Péter Roth – wiceburmistrz miasta, przedstawiciele radnych samorządowych oraz mediów.  

Tocząca się w podniosłej atmosferze i smutku uroczystość była godnym uczczeniem pamięci  przyjaciela Węgrów i Polonii, propagowania przyjaźni i historycznych więzi polsko – węgierskich . 

Januszu, spoczywaj w pokoju !

(ans)