12 września 2020 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech. Nowym prezesem stowarzyszenia wybrany został Alfred Wtulich, w ostatniej kadencji funkcję tę pełniła Korinna Wesolowski.

inf. wł. fot. B.Pál