biglogo archivum

Ogólnokrajowy Samorząd Polski, Ogólnokrajowa Szkoła Polska, Polski Instytut Badawczy i Muzeum był gospodarzem  uroczystości upamiętniającej wybuch II wojny światowej oraz przyjęcie polskich uchodźców na Węgrzech.

Wydarzenie odbyło  się 17 września 2020 roku na dziedzińcu Ogólnokrajowego  Samorządu Polskiego w obecności ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka, dyrektora departamentu ds. narodowości w Urzędzie Premiera Węgier Richárda Tircsi, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabej Ewa, Róberta Zobolyáka wicedyrektor Fundacji im. W. Felczaka, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr., Marii Felföldi przewodniczącej OSP, Takácsné Kalińskiej Katarzyny reprezentującej kierownictwo POKO, Katarzyny Balogh przewodniczącej SSP, Márii Dávid przewodniczącej SNP w X. dzielnicy, , dr Evy Tupcsia kierownika Urzędu OSP, Anny Lang dyrektor OSP, Piotra Piętki dyrektora PIBiM oraz grona gości polonijnych. Oprawę muzyczną zapewniał chór św. Kingi pod batutą Karoliny Sochy-Mészéros. Po uroczystości przy tablicy, w ogrodzie PIBiM odbyło się otwarcie wystawy "Polska oczami Węgrów" przygotowanej przez ten Instytut w ramach inicjatywy "Open Air Muzeum/Múzeum", a pochodzącej ze zbiorów archiwum Fortepan. Wystawa czynna będzie do końca października br.

(inf. wł. fot. E.Bóka)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony