biglogo archivum

18 września 2020 roku Ambasada RP w Budapeszcie przy budapeszteńskim pomniku Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora, którzy pomagali uchodźcom podczas II wojny światowej zorganizowała uroczystość z okazji 81. rocznicy przybycia polskich uchodźców na Węgry.

18 września 1939 roku Polacy przekraczali granice z Węgrami. Wielu z nich pierwszy raz w życiu opuszczało swój kraj. Zostali rozlokowani w 141 obozach uchodźców wojskowych i 114 obozach dla ludności cywilnej rozsianych po całych Węgrzech. 

W tegorocznej uroczystości, która miała nadzwyczaj kameralny charakter udział wzięli przedstawiciele Ambasady RP na Węgrzech z ambasadorem prof. Jerzym Snopkiem, kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Katarzyną Ratajczyk-Sową, attaché obrony, wojskowości i lotnictwa płk Tomaszem Trzcińskim, Bogusławem Kołdysem Oficerem Łącznikowym Policji. Przybyła również rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa i proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. 

Pomnik-ławeczka w 2017 roku został umieszczony w XI dzielnicy Budapesztu na placu Györgya Goldmanna nad Dunajem. Jest on repliką dzieła autorstwa Władysława Dudka, odsłoniętego w 2016 roku w Warszawie. Przedstawia sylwetki Sławika i Antalla pogrążonych w konspiracyjnej rozmowie przy stoliku. Projekt budowy monumentów został zainicjowany przez Społeczny Komitet Budowy w Warszawie i Budapeszcie Pomnika-Ławeczki Henryka Sławika i Józsefa Antalla. Współprzewodniczącym komitetu był były ambasador RP na Węgrzech i wiceprezes Stowarzyszenia „Henryk Sławik Pamięć i Dzieło” – Grzegorz Łubczyk.

 

(inf. wł. fot. B.Pál)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony