biglogo archivum

Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko – Węgierskiej z woj. Békés obchodzi w tym roku 20 lecie swego istnienia.

Założenie stowarzyszenia poprzedzała działalność sobotniej szkółki języka polskiego, którą prowadziła od 1997 r. nauczycielka -Małgorzata Leszkó, dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin polsko – węgierskich. Podczas gdy dzieci poznawały tajniki polskiej gramatyki i uczyły się piosenek, rodzice mieli okazję do wzajemnego poznania się i rozmów w języku ojczystym. Spotykaliśmy się z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, razem świętowaliśmy Wigilię Bożego Narodzenia i Wielkanoc. I tak 16 września 2000 roku  postanowiliśmy założyć oficjalną organizację o powyższej nazwie. Nasze stowarzyszenie aktywnie działa do dzisiaj, zrzeszając ponad 100 członków, głównie mających polskie pochodzenie, lub Węgrów - sympatyków Polski i Polaków. Celem powstania naszej organizacji było nie tylko utrzymanie polskości w obecnym miejscu zamieszkania, ale również szerzenie polskiej kultury, tradycji, historii ( jakże często wspólnej) na węgierskiej ziemi. Dlatego co roku obok uroczystości węgierskich, organizujemy uroczystości z okazji Swięta Niepodległości Polski czy Konstytucji 3 Maja. W ramach programu „Poznaj Polskę” pokazaliśmy zakątki naszego kraju od pobrzeża Bałtyku przez Mazury, Nizinę Polską po Sudety i Karpaty. Zaś w ramach programu „Polskie pamiątki na Węgrzech” poprzez wycieczki edukacyjne do różnych miejscowości ukazaliśmy ponad 1000- wieczne powiązania polsko – węgierskie.

Ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w ciągu tych 20 lat przypomnieliśmy wyświetlając zebranym pamiątkowe zdjęcia.

W uroczystości wziął udział Pan Andrzej Kalinowski konsul RP na Węgrzech, który wygłosił świąteczne powitanie w dwóch językach.

Przybyłych powitała Małgorzata Leszkó – przewodnicząca samorządu polskiego w Békéscsaba oraz Babósne Veres Amália – prezes stowarzyszenia.

Swiętowaliśmy pijąc symbolicznego szampana. Był również tort i bigos.

Kończąc, chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do utrzymania i uświetnienia działalności naszej organizacji w ciągu tych 20 lat.

 

tekst, fot:Małgorzata Leszkó

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony