biglogo archivum

 

4 października 2020r. w budapeszteńskim kościele polskim celebrowana była uroczysta msza święta na rozpoczęcie 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, których tradycyjnie organizatorami są Polska Parafia Personalna na Węgrzech wraz ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha.

Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Grzelak SChr. w asyście polskiego duchownego pracującego na Węgrzech neoprezbitera Werbistów ks. Macieja Szumilaka SVD.

Msza była wspomnieniem o św. Janie Pawle II, św. Franciszku z Asyżu i modlitwą o ustanie epidemii koronawirusa i cierpień z nią związanych. Księża pobłogosławili też siedem różańców przeznaczonych dla dzieci, które w przyszłym roku w budapeszuteńskim kościele polskim przystąpią do I Komunii Swiętej. Wśród wiernych uczestniczących w mszy świętej obecne były panie:

rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, a także wiceburmistrz X dzielnicy Budapesztu pan Tibor Weeber oraz pan Andrzej Kalinowski kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie. Eucharystię ubogacał śpiew parafialnego zespołu "Kleksiki".

Bezpośrednio po mszy świętej - również w kościele polskim - odbyła się prowadzona przez Katarzynę Kalińską Takácsné wiceprezesa SKP pw. św. Wojciecha, prezentacja wydanego staraniem węgierskiego wydawnictwa Szülőföld albumu opatrzonego tytułem: Jan Paweł II święty niepodległości. Wśród prezentujących album była pani Joanna Urbańska jego współredaktor, a także pan Tibor Weeber wiceburmistrz Kőbánya i Monika Molnár - prezes SKP p.w. św. Wojciecha, którzy wygłosili swoje świadectwa o św. Janie Pawle II. Po prezentacji w ogrodzie Domu Polskiego częstowano przysłowiowymi "papieskimi" kremówkami. Na murze kościoła, a także w Domu Polskim obecna jest wystawa pochodząca z Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia".

Tegoroczne Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej zakończy uroczysta msza święta sprawowana 11 października ( godz. 10.00)  w budapeszteńskiej bazylice św. Stefana podczas której do świątyni tej wprowadzona zostanie relikwia krwi św. Jana Pawła II, a także wręczone zostaną medale im. ks. Wincentego Danka.

 

inf. wł. fot. B. Pál  

 

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony