26 października 2020 r. w Keszthely ( Fő tér),  staraniem władz miasta i Konsula Honorowego RP w Keszthely Gézy Cséby odsłonięta została tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej.

Uroczystości odsłonięcia tablicy towarzyszyła Msza święta celebrowana w kościele NMP Królowej Węgier przez ks. bp. Győrgya Udvardy ordynariusza Archidiecezji Veszprémszkiej. W uroczystości uczestniczył także proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. s. Stanisława Kwiręg,  prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha Monika Z. Molnárné Sagun oraz Katarzyna Takácsné Kalińska.

(inf. wł. fot. faceook/keszthelyimagyaroknagyasszonyaplebania)