od Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha