Oto list, który nadszedł do naszej redakcji od osoby należącej do naszej polonijnej rodziny. Zachęcamy do przeczytania i przemyślenia prośby pana Piotra Bedyńskiego:

„Zagłosujmy na szczytne wykorzystanie funduszy publicznych!

Najpewniej wszyscy zdają sobie sprawę, iż członkami naszej polskiej społeczności na Węgrzech są również osoby, które wymagają szczególnej troski.

Wiele razy Polonia dawała i daje wyraz swojej empatii wspomagając w różny sposób tych najbardziej potrzebujących.

Nieczęsto nadarza się jednak tak wspaniała okazja bezpośredniego wpływu na wykorzystanie funduszy publicznych zgodnie z powyższą ideą.

Samorząd Stołeczny Budapesztu otworzył głosowanie na inicjatywy zgłaszane oddolnie. Jedną z takich inicjatyw jest - zgłoszony przez stowarzyszenie Aura - projekt centrum kulturalnego dla autystów. Gdyby ten wspaniały projekt został zrealizowany, dla osób dotkniętych tą przypadłością miałby olbrzymią wartość, umożliwiając im pełniejsze życie. Do realizacji potrzebna jest już „tylko” odpowiednia ilość głosów. Prosimy o wsparcie poprzez głosowanie oraz rozpropagowanie wśród innych.
Polską nutkę do projektu wniósłby na pewno znany obydwu szkołom polskim na Węgrzech dwujęzyczny polsko-węgierski 18-latek - Tomasz.

Internetowe głosowanie, którego termin upływa z końcem czerwca - polega na rejestracji i wybraniu - obok rekomendowanego projektu, dodatkowych dwóch - w sumie w trzech kategoriach.
https://otlet.budapest.hu/szavazas/projektek/40 
 

Piotr Bedyński

 

PLAKAT