8 czerwca Ambasador Polski na Węgrzech prof. Jerzy Snopek w asyście Andrzeja Kalinowskiego kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii  - w imieniu prezydenta Polski Andrzeja Dudy kolejnym pięciu osobom w Ambasadzie RP w Budapeszcie wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Za umacnianie i działania na rzecz  polsko-węgierskiej współpracy odznaczeni zostali: Emil Nagy komendant– polsko-węgierskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego im. Wysockiego, Katarzyna Balogh przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego w Budapeszcie, założycielka i kierownik zespołu „Polonez”, Wawrzyniec Marek Rak poeta i działacz polonijny z Győr , Jerzy Siuda działacz polonijny, były przewodniczący Samorządu Polskiego w Győr i Erika Szakács dyrektor Szkoły Muzycznej w Győr. Uroczystość odbyła się w zamkniętym gronie. Obecni byli przedstawiciele polskiej dyplomacji, polscy i węgierscy przyjaciele, znajomi i rodziny odznaczonych. Polonię reprezentowały panie: rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Ewa Rónay i przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi. 

Szerzej na ten temat można czytać pod adresem: https://www.gov.pl/web/wegry/odznaczeni-za-prace-dla-polonii-i-polski

 

inf. wł./fot.Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület