16 czerwca, w Domu Polskim o godz. 11.00 nastąpi otwarcie wystawy malarskiej Zsuzsanny Dávid z okazji Roku Pamięci Sługi Bożego Jánosa Esterházyego pt.: "Naszym znakiem jest krzyż". Wernisaż poprzedzi Msza św. w kościele polskim o godz. 10.00.