biglogo archivum

Węgrzy wspólnie z Polakami świętują jubileusz 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Trwa 6. Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę .

Celem pielgrzymki jest wskazanie, że Polskę i Węgry łączy bardzo wiele, a przede wszystkim: wiara katolicka, historia i dzieje zakonu paulińskiego, który powstał na Węgrzech i przywędrował stamtąd do Polski. Pielgrzymom towarzyszą relikwie św. Władysława, patrona Węgrów, należącego do grona polsko-węgierskich świętych. 

Centralnym punktem pielgrzymki jest Msza św. w środę, 28 czerwca w Kaplicy Matki Bożej. Podczas Eucharystii nastąpi poświęcenie wykonanych przez  polskiego artystę Marka Ganewa koron  ( patrz zdjęcie)  na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej – obraz ten ofiarowali Węgrom jasnogórscy paulini podczas 1. Pielgrzymki Narodowej Węgrów, w czerwcu 2011 r. Wierna kopia Obrazu Jasnogórskiego została umieszczona w jednej z kaplic w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie.

W najbliższy piątek 30 czerwca z udziałem polskich i węgierskich pielgrzymów w Bazylice św. Stefana o godz. 15.00, podczas Mszy Świętej, nastąpi ukoronowanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Koronacji dokona prymas Węgier, arcybiskup-metropolita Ostrzyhomia-Budapesztu, kardynał Péter Erdő. Inicjatorką koronacji obrazu jest rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, dr Csúcs Lászlóné Halina. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér, oraz marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski objęli patronatem koronację.

Po Mszy Świętej ok. godz. 16.00 przed budapeszteńską Bazyliką rozpocznie się polsko-węgierskie spotkanie młodzieży. 

(red. np. www.jasnagora.com)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony