biglogo archivum

12 października w ramach 23. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie odbyła się zorganizowana przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech przy współpracy ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha  konferencja nt. " Historyczna rola Polski i Węgier w obronie chrześcijańskiej Europy od św. Władysława z domu Arpadów do czasów współczesnych".

Konferencję otworzyła przewodnicząca OSP dr Ewa Słaba Rónay i wystąpienia ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Miklósa Soltésza, któremu uroczyście wręczono medal ks. Wincentego Danka. Obrady swą obecnością zaszczycił ksiądz arcybiskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga, moderatorami byli prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk i dr Imre Molnár, a referaty wygłosili: dr Konrad Sutarski - Historyczna rola Polski i Węgier w obronie chrześcijańskiej Europy dawniej i dziś, tezy wstępne, dr Imre Molnár- Chrześcijańskie powołanie i utożsamianie się z nim na średniowiecznych Węgrzech, prof. dr hab. Balázs Major - Węgry i wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej, prof. dr hab. Krzysztof Bracha - Najazdy tatarskie na Polskę w XIII wieku,  dr Pál Fodor - Drugi napór islamu na Europę: rozprzestrzenianie się Imperium Osmańskiego w kierunku na Bałkany, Węgry i na Polskę (1350-1683), dr hab. Anna Odrzywolska-Kidawa - Antemurale.

Polska i Węgry w walce z drugim naporem tureckim na Europę, dr Radosław Kubicki - Rozwój terytorialny i polityczny państwa rosyjskiego do początków XX wieku. Rola kościoła prawosławnego i koncepcji Trzeciego Rzymu w Rosji, prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk - Przeciw dwom totalitaryzmom. Polacy i Węgrzy w obronie ojczyzny i wiary 1918-1990, dr Endre László Varga - Europejska agresja totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego, w tym na Polskę i na Węgry. Rola tych dwóch krajów w zmaganiach obronnych, dr Konrád Salamon - Atak na chrześcijańską Europę ze strony trzeciego systemu totalitarnego - globalizmu, trzeci napór islamu. Obronna rola Węgier i Polski, dr Adrian Mitręga - Współpraca polsko-węgierskia w obronie chrześcijańskiej tożsamości Europy na przełomie XX i XXI w. Ponadto w dyskusji m.in. głos zabrali, Joanna  Urbańska, András Buskó i Tadeusz Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który zaproponował aby przyszłoroczna konferencja odbyła się na forum międzynarodowym z udziałem przedstawicieli również innych krajów europejskich. 

Podsumowania i zamknięcia  konferencji dokonała Monika Molnárné Sagun prezes - Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha, która podkreśliła, że sekularyzacja jest największym zagrożeniem dla świata. Wśród gości konferencji byli także rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego dr Dorota Várnai, goście z Polski, przedstawiciele zarządów PSK im. J.Bema na Węgrzech i Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha,  Polonia i jej węgierscy sympatycy, studenci ELTE. 

Organizację budapeszteńskiej konferencji wsparli: Mnisterstwo Zasobów Ludzkich RW, Instytut Badań nad Parlamentaryzmem, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy na Węgrzech.

Jak zapowiedziano kontynuacja obecnej konferencji odbędzie się w przyszłym roku dzięki współpracy z powstającą właśnie na Węgrzech  Fundacją im. Wacława Felczaka.

(b.)    

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony