biglogo archivum

19 maja w Budapeszcie na kolejnym posiedzeniu plenarnym  obradował Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Obecnych było 10 radnych, którzy m.in. wysłuchali informacji dr. Rónayné Słabej Ewy o najważniejszych zrealizowanych w ostatnim okresie  zadaniach, a także o przebiegu kampanii wyborczej  rzecznika narodowości polskiej do węgierskiego parlamentu, którym 8 kwietnia wybrano dotychczasową przewodniczącą OSP.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami związanymi z objęciem funkcji rzecznika narodowościowego do ZN Węgier,  dr. Rónayné Słaba Ewa 7 maja zrezygnowała z funkcji radnej i przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego.  Na odbytym w dniu 19 maja posiedzeniu radni OSP nie zdołali wybrać nowego przewodniczącego i postanowili, że do czasów nowych wyborów i kolejnego posiedzenia plenarnego, które przewidziano na wrzesień br. funkcję przewodniczącej pełniła  będzie  dotychczasowa wiceprzewodnicząca tego samorządu Soboltynszki Róbert Lászlóné. 

Ponadto radni przyjęli poprawki do budżetu OSP na rok bieżący. Do nagrody Pro Cultura Minoritatum Hungariea wytypowali Małgorzatę Leszkó z Békéscsaba. Postanowiono, że podczas Dnia Polonii, który odbędzie się w tym roku 23 czerwca w Budapeszcie, nagroda św. Władysława wręczona zostanie sekretarzowi stanu w MZL Miklósowi Soltészowi, a nagrody "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii": Kołu Rodzin Polsko-Węgierskich w Újpeszcie, Imremu Mihálikowi i Ewie Nagy, zaś nagrodę młodzieżową otrzyma Krzysztof Verő . Przewiduje się, że kolejne zebranie OSP ( nadzwyczajne związane z przyjęciem  bilansu za rok 2018) odbędzie się jeszcze w maju br.

(b.)   

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony