biglogo archivum

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 pt. WOLNOŚĆ JEST W NAS! Dumni ze swojej Niepodległej! pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych całego świata

Konkurs zorganizowany został przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w ramach autorskiego projektu pod nazwą Skarbowcy dla Niepodległej w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100.Rocznicę utworzenia Skarbowości 

Tytuł Konkursu nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II, patrona Fundacji, który swoją Ojczyznę darzył miłością szczególną, a do swoich Rodaków mówił: „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Papież – Polak podkreślał wielokrotnie jak wielkie znaczenie dla budowania silnego i suwerennego Państwa ma poczucie tożsamości narodowej opartej o wartości, znajomość historii i doświadczenia przodków, którzy dążyli przez wieki do niepodległości, którą możemy się dzisiaj cieszyć oraz do zbudowania Państwa, z którego możemy być obecnie dumni. Św. Jan Paweł II powtarzał jednak, że ta „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” i należy ją nieustannie pielęgnować także tu i teraz dla nas oraz przyszłych pokoleń Polaków.

Kierowani tymi ideami pragniemy, aby uczestnicy konkursu, poprzez twórczość plastyczną, wyrazili swoją miłość do Ojczyzny, podziw dla znaczących w dziejach Polski postaci lub wydarzeń historycznych oraz szacunek do symboli narodowych: biało - czerwonej flagi i orła białego. 

Uczcijmy naszą Niepodległą razem z naszymi Dziećmi.

Z wyrazami szacunku,
Michał Dworski 

 

REGULAMIN KONKURSU

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony