biglogo archivum

1 maja w Budapeszcie już po raz czwarty Stołeczny Samorząd Polski zorganizował spotkanie węgierskich chórów polonijnych. Tym razem swój repertuar na wysokim poziomie artystycznym i w miłej atmosferze zaprezentowały  cztery chóry:

św. Kingi z Budapesztu, który powstał z inicjatywy ks. Leszka Kryży SChr. – ówczesnego proboszcza Polskiej Parafii Personalnej – oraz Szilvesztra Rostettera – organisty, kompozytora i wykładowcy – we wrześniu 2005 roku dzięki wsparciu Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polskiej Parafii Personalnej. Chór działa pod przewodnictwem Szilvesztra Rostettera. Patronem chóru została Św. Kinga – córka węgierskiego króla Béli IV i żona Księcia Krakowskiego i Sandomierskiego Bolesława V (Wstydliwego).  Repertuar stanowią polskie pieśni kościelne, patriotyczne, tradycyjne pieśni ludowe, a także wersje pieśni artystycznych, przetworzone specjalnie na potrzeby chóru. Misją chóru jest pielęgnowanie własnych, narodowych tradycji oraz szerzenie i propagowanie znajomości polskiej kultury muzycznej wśród polsko-węgierskiej społeczności. Chórzyści systematycznie biorą udział w uroczystościach kościelnych i świeckich, w międzynarodowych festiwalach, zarówno na Węgrzech jak i za granicą. Przykładowo festiwale i miejsca występów chóru: Festiwal Chórów Kościelnych im. Feliksa Nowowiejskiego, Barczewo 2008 r. , Koszalin – Festiwal Chórów Polonijnych 2009 r. , Myślenice – XXIV Myślenicki Festiwal pieśni chóralnej 2015 r. Chór uhonorowano Nagrodą specjalną Dyrektora Domu Kultury. Spotkanie chórów polonijnych na uroczystościach z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski 2018. 11. 11. Warszawa–Ożarów Balatonszárszói Nemzetközi Kórustalálkozó 2012r., Spotkanie chórów polonijnych na Kőbányi 2014 r. , Występy w Polsce wiele razy ale i w różnych miastach europejskich: Lwów 2013, Wiedeń (2007) (2013), Paryż (2011 r.), Párkány (2011 r.), Mariacell (2013) i na Węgrzech: Érd, Tata, Tatabánya, Küngös, Gyugy, Balatonkeresztúr, Derenk, Kakucs, Veszprém, Biatorbágy, Márianosztra, i oczywiście Budapeszt. Chórem dyrygował Szilveszter Rostetter, a artyści wykonali m.in. pieśni Stanisława Moniuszki, przy akompaniamencie Małgorzaty Banuné – Pietrzyk.

 

Kolejnym chórem był Chór im. F.Chopina z Békéscsaba, który został założony w 2006 roku z inicjatywy Polsko –Węgierskiego  Stowarzyszenia  Kulturalnego. Celem działalności chóru jest spopularyzowanie polskich pieśni ludowych i narodowych wśród mieszkańców Békéscsaba, oraz rozpowszechnanie kultury muzycznej  poprzez muzykę narodowościową, klasyczną, węgierskie pieśni ludowe, amerykańskie pieśni spirituals, utwory chóralne barokowe i klasyczne, pieśni narodowe i religijne. Dyrygentem chóru przez 11 lat była Józsefné Rázga, „Ciocia Ági”, która z wielkim zawodowstwem, zapałem, oraz oddaniem prowadziła chór. Za jej kierownictwa chór miał liczne występy, udziały na festiwalach, w konkursach, i osiągnął wspaniałe wyniki z których najbardziej znaczące to:

·         2008. Ogólnokrajowy Konkurs chórów organizowany przez Związek Węgieskich Chórów i Orkiestr KÓTA – Złoty Stopień w kategorii chórów mieszanych

·         2009 Międzynarodowy Konkurs Chórów Gaude cantem W Polsce, trzecie miejsce i wyróżnienie za wysoki poziom wykonania utworów w polskim języku

·         w 2010-tym na konkursie „śpiewające Węgry” zdobyli tytuł chóru festiwalowego.

W czasie podróży do Polski wzbogacili się o fantastyczne przeżycia . Te pobyty w Polsce nie doszłyby do skutku gdyby nie wsparcie Polsko –Węgierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.

Latem 2017 rolu kierownictwo chóru z wielką fachowością objął Péter Kocsis Szák. W ciągu minionego półtora roku chór się odnowił, zwiększyła się liczba jego członków, chociaż wciąż potrzebne byłyby jeszcze kolejne męskie głosy. Poza starym repertuarem mają repertuar lżejszy i pogodniejszy. Występują na polskich uroczystościach oraz licznych koncertach w czasie Adwentu. Zaprzyjaźnili się z Ezüstkar z Újbuda, z którym mieli dużo wspólnych programów w Békéscsaba i Budapeszcie, oraz z Chórem Dalárda z Nyíregyháza. W programie obecnego koncertu znalazły się m.in. utwory Giardiniego, Mozarta, polskie pieśni patriotyczne. Występ ubogacili grą na tubie Kálmán Kónya i na fortepianie Zoltán Földesi, a dyrygował  Péter Szák Kocsis.

 

W tegorocznym koncercie również już tradycyjnie wystąpiła polsko-węgierska  "Dalárda".Chór kameralny w Nyíregyháza został założony przez węgierskich stypendystów, którzy studiowali w Polsce, wraz z  działającym od 10 lat towarzystwem przyjaźni, aby poznawać Polskę i polską kulturę, oraz by brać udział w życiu kulturalnym Polonii w Nyíregyháza, a także by ubarwiać wspólne imprezy i umocniać przyjaźń pomiędzy dwoma narodami. Członkowie chóru cały czas czynią postępy w sztuce śpiewania i co bardzo ważne - pielęgnują przyjaźń między ludźmi. Członkami chóru są amatorzy, którzy kochają muzykę, inteligencja, która chce coś pożytecznego uczynić, oraz zachować swoje tradycje poprzez popularyzowanie polskich utworów.  Zamierzają przekazać te wartości młodszym pokoleniom, chcą mówić o roli muzyki w życiu, dzięki której ludzie wzbogacają się duchowo. W swoim repertuarze mają polskie  w tym góralskie pieśni, polskie utwory na chór, węgierskie pieśni ludowe, utwory chóralne Karaiego, Bąrdosa, Kodálya, pieśni religijne. Dyrygentem chóru jest Ella Szabó Pappné, emerytowana nauczycielka szkoły muzycznej, tytularny dyrektor, która ma w swojej pracy wybitne wyniki, nagrody Apáczai Csere János, Artisjus, Kölcsey, Vietórisz. Posiada odznaczenie: Złoty Krzyż Usługi Republiki Węgierskiej.

Akompaniatorem chóru jest Magdolna Dvorszky, Csabáné Dr. Széles,która również jest emerytowaną nauczycielką fortepianu, laureatką nagrody Złotej Katedry. Wśród chórzystów jest pan István Martinovszki,  inżynier, emerytowany , nauczyciel, dyrektor , który grą na klarnecie i tárogató ubarwia programy chóru. Chór działa ze wsparciem Samorządu Polskiego w Nyíregyháza, oraz Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko Węgierskiej STO-LAT. Chór w 2016 zdobył srebrny stopień w konkursie KÓTA w Sátoraljaújhely. Występy służą rozpowszechnieniu kultury polskiej , umacniają kontakty polsko-węgierskie i ubogacają polskie uroczystości.

W ciągu 8 lat działalności wydali 2 płyty kompaktowe. Występami na Węgrzech i zagranicą sławią imię Węgierskiej Polonii, a śpiewali już w Wilnie, Krakowie, Rzeszowie, Wysoce, Hanzluwkie, Nyíregyháza, Budapeszcie, Egerze, Miskolcu, Szolnoku, Madzie, Sátoraljaújhely, Nagyecsed, Békéscsaba.  Dowodem aktywności chóru w 2018 roku jest chociażby fakt odbycia aż 11-tu poważnych koncertów.

Występy na Węgrzech i zagranicą nie doszłyby do skutku bez  oddanej pracy organizacyjnej Wiesławy Bárkányi. Chór pełni ogromną rolę we współpracy partnerskiej pomiędzy Nyíregyháza i Rzeszowem. Dalárda aktywnie współpracuje z chórami polonijnymi na Węgrzech, z samorządami polskimi i wieloma organizacjami pozarządowymi. Co bardzo ważne uczy wnuki członków chóru, oraz uczniów Szkoły Postawowej im. Józefa Bema w Nyíregyháza  polskich piosenek. W tym roku dzieci te samodzielnie wystąpiły podczas Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Nyíregyháza z piosenką „Szła dzieweczka...” a z radością wtórowała im cała widownia. Chór „Dalárda” z Nyíregyháza godnie reprezentuje i upowszechnia kulturę polską na Węgrzech i umacnia przyjaźń polsko-węgierską. W programie koncertu m.in. znalazły się takie utwory jak:  „Égi szent béke jöjj”, „Uwierz Polsko”, „ Barka”, „Hajdútánc” i aria z opery „ Sprzedana narzeczona” Smetany. 

 

 Podobnie jak w latach poprzednich do Budapesztu przyjechał Chór "Akord" z Győr. Chór powstał z inicjatywy Polonii w Győr w 2007-tym roku. Członkami są Polacy i Węgrzy zamieszkujący w Győr. Ich celem jest autentyczne śpiewanie polskich pieśni ludowych oraz ich popularyzowanie na Węgrzech. Chór działa przy  Polskim Stowarzyszeniu  Kulturalnym im. Jana Sobieskiego. Kierownikiem artystycznym chóru jest Konrádné Csirszka a zespołowi akompaniuje na akordeonie Edit Sej. Chór wiele razy występuje w ciągu roku na uroczystościach polskich i węgierskich. Odnosi sukcesy na imprezie p. t. Kistérségi Napok ( Dni Małego Regionu). Brał udział w festynach oraz w koncertach bożonarodzeniowych np: w Püski, Darnózseli, Sopronhorpács, Börcs (z okazji Dnia Pamięci Béli Varga). Dzięki tłumaczeniu członka chóru dr. József a Freiera można śpiewać kolędy polskie również po węgiersku. W roku 2012-tym od Miasta Komitatowego Győr chór otrzymał nagrodę  „Za zasługi na rzecz mniejszości”. 14 kwietnia  2018-tego roku na zaproszenie KÓTY,  w ramach Festiwalu Wiosennego w Budapeszcie Chór Akord  wystąpił z pieśniami polskimi na koncercie krajów Wyszehradzikich. 9-go czerwca 2018-go roku na ogólnokrajowym konkursie chórów zorganizowanym przez KÓTE chór zdobył nagrodę „ Złoty Paw”. 20 stycznia w Sali paradnej Gimnazjum im. św. Emericha budańskich cystersów w ramach uroczystego koncertu Konrádné Csirszka otrzymała nagrodę  KÓTA za  wybitną pracę dokonaną w dziedzinie polskiej kultury muzycznej. Podczas środowego koncertu Chór z dużym powodzeniem zaprezentował m.in takie utwory jak:  „Ojcze z niebios „Modlitwa w kościółku” z opery „Halka” - Stanisław Moniuszko,  „Pozdrawiam Ciebie Matko” – pieśń religijna, „Głęboka studzienka” – piosenka ludowa, „Lipka” – piosenka ludowa, „Jak długo w sercach naszychW – pieść patriotyczna z XIX w. tekst: Konstanty Krumłowski, muzyka: ksiądz Władysław Piątkiewicz. „Karolinka” – piosenka ludowa,  „Laura i Filon” i „Hej, od Krakowa jadę”.

 Spotkanie odbywające się już tradycyjnie z okazji ustanowionego przez Sejm RP w 2002 roku Swiatowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą swą obecnością zaszczyciła Małgorzata Radwan-Vass kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie, obecny był także proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.,  funkcję gospodyni spotkania pełniła przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego dr Dorota Várnai, a program podobnie jak w latach poprzednich prowadziła Tünde Trojan. Tegoroczne spotkanie węgierskich chórów polonijnych doszło do skutki dzięki wsparciu węgierskiego Funduszu im. Gábora Bethlena. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu7GbkB9hD8

(b. fot. B.Pál)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony