biglogo archivum

2 lutego w Galerii Urzędu Miasta Szentendre odbył się wernisaż wystawy OKŁADKI GAZET i KSIĄŻEK prezentującej wybór prac typograficznych BARNA DUKAYA POWSTAŁYCH W CIĄGU 15 LAT JEGO WSPÓŁPRACY Z PRASĄ POLONIJNĄ NA WĘGRZECH.

Gości powitała Dorottya Gyürk wiceburmistrz miasta d/s kultury, a wystawę otworzył József Virágh wicedyrektor Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum na Węgrzech. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był twórca prac - od 10-ciu lat redaktor graficzny kwartalnika "Głos Polonii", a wystawa doszła do skutku dzięki wsparciu udzielonemu mu przez Samorząd Polski w Szentendre. W bardzo sympatycznym, mającym rodzinny charakter wernisażu uczestniczyli polscy i węgierscy przyjaciele Barna Dukaya, jego rodzina, delegacja redakcji "Głosu Polonii" obchodzącego w tym roku 30-te urodziny kwartalnika PSK im. J.Bema z pełniącą obecnie funkcję prezesa tego stowarzyszenia Hanną Bíróné Hasznos. Wystawę, której towarzyszy specjalnie na tę okazję wydany w językach polskim i węgierskim ciekawy katalog można oglądać do 28 lutego br.

w godzinach otwarcia Urzędu Miasta w Szentendre.

(b. fot. C B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

Początek strony