biglogo archivum

25 lutego na pierwszym w tym roku kalendarzowym plenarnym posiedzeniu w Domu Polskim w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski.

Obecnych było 13 radnych, a wśród nich Renata Winerowicz - Papp, która złożyła ślubowanie radnego związane z objęciem funkcji w OSP. Na sobotnim posiedzeniu przyjęto poprawki do sprawozdania finansowego za rok 2016, projekt budżetu OSP na rok 2017, mówiono o propozycjach zmian wysokości honorariów otrzymywanych przez radnych tego samorządu w br. - ostateczne decyzje w tej sprawie zostaną podjęte na majowym posiedzeniu OSP. Wysłuchano informacji o zakończeniu remontu dachu i poddasza siedziby samorządu przy ul.Állomás 10 w Budapeszcie, 12 mln Ft. przeznaczono na kontynuację prac wewnętrzych w budynku, a 2 mln forintów na zakup mebli do biura w/w. Ponadto OSP upoważniło kierownictwo samorządu do podjęcia kroków doprowadzających do uregulowania strony administracyjno-prawnej terenów dawnego Derenku jako miejsca polskiej pamięci narodowej. Mówiono o najważniejszych programach OSP pierwszego półrocza br. tzn. konferencji naukowej poświęconej historii Derenku, która odbędzie się 7 kwietnia w Budapeszcie, konferencji miast partnerskich ( 16.VI) i obchodach święta Polonii ( 17.VI), a także o wyjeździe reprezentacji węgierskiej Polonii na obchody Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni, które w marcu odbywały się będą w Piotrkowie Trybunalskim. Ogłoszono wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów dwóch instytucji podległych OSP: z dniem 1 marca dyrektorem Szkoły Polskiej na Węgrzech mianowano Annę Lang, a od 1 kwietnia dyrektorem Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego Zdzisławę Molnárné Sagun. Obie nominacje obejmują okres najbliższych 4 lat.

(b.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

Początek strony