allomas 10

Miesięcznik węgierskiej polonii

PW


Odpowiedzialny wydawca/Felelős kiadó
az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala

Redaktor naczelny/Főszerkesztő
dr Agnieszka Janiec-Nyitrai

Polski redaktor językowy/Lengyel nyelvi szerkesztő
dr Dorota Várnai

Węgierski redaktor językowy/Magyar nyelvi szerkesztő
Ijjas Anna

Redaktor graficzny/Grafikai szerkesztő
V4 Consulting Kft.

Tłumaczenie/Fordítás
Sutarski Szabolcs

Redakcja/Szerkesztőség
1102 Budapest, Állomás u. 10.
Telefon: +36 1 2613479
e-mail: polweg@polonia.hu 

Początek strony